Καλώς ήρθατε στο κατάστημα της Ελλάδας

  αποτύπωμα

  αποτύπωμα

  Αναγνωριστικό νομικού παροχέα:

  INSTAR Deutschland GmbH
  εκπροσωπούνται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Aaron Riber

  Auf der Hostert 17
  65510 Hünstetten Bechtheim
  Γερμανία

  Τηλέφωνο: +49 (0) 6438 9198992
  Φαξ: +49 (0) 6438 9198699
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@instar.de
  Κωδικός ΦΠΑ: DE275601850
   
  Κωδικός ΑΗΗΕ: DE 97754110
  Καταχωρίστηκε στο εμπορικό μητρώο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Wiesbaden
  Αριθμός εμπορικού μητρώου HRB 25482  Εναλλακτική επίλυση διαφορών:
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εξωδικαστική επίλυση online διαφορών (πλατφόρμα OS), η οποία διατίθεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.